JUDr. Lucia Bakošová – Advokát Rožňava

Advokátska kancelária ponúka právne služby v jednotlivých oblastiach práva, vrátane právneho poradenstva. Špecializuje sa najmä na občianske, rodinné, trestné, pracovné, obchodné, správne právo a ďalšie odvetvia súkromného a verejného práva.  

Advokátska kancelária sa zaoberá sporovou aj nesporovou agendou. Kladieme dôraz na efektívne a rýchle riešenie právnych problémov. Pristupujeme ku každému klientovi individuálne a vo vzájomnej dôvere, čo sa odzrkadľuje na náležitej informovanosti o stave veci a pravidelnom kontakte s klientom či už telefonicky, osobne alebo e-mailom. Zachovávanie mlčanlivosti, diskrétnosť a spoľahlivosť pri výkone advokácie je samozrejmosťou, ktorú Vám zabezpečíme pri poskytovaní právnych služieb.

V závislosti od typu právnej služby, poskytujeme právne služby kdekoľvek na Slovensku. Sídlom kancelárie je Rožňava.

Právne Služby

Posledné články z blogu

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Advokátska kancelária ponúka rýchle a spoľahlivé riešenie zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra Slovenskej republiky vrátane právneho poradenstva o konečnom užívateľovi výhod, vypracovanie potrebnej dokumentácie a elektronický zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra SR,zaslanie potvrdenia o vykonaní zápisu do OR SR. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby zapísané […]