Dôležité linky

Slovenská advokátska komora www.sak.sk
www.advokatinavasejstrane.sk
Centrum právnej pomoci www.cpp.sk
Užitočné právne informácie www.najpravo.sk
Právny a informačný portál www.slov-lex.sk
Najvyšší súd SR www.nsud.sk
Ústavný súd SR www.ustavnysud.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Katastrálny portál www.katasterportal.sk
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií http://jaspi.justice.gov.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Obchodný register SR www.orsr.sk
Živnostenský register www.zrsr.sk