Kontakt

SÍDLO:
Šafárikova 20
048 01 Rožňava
(budova OKC – prízemie, dvere č. 16/B)

Mobil: +421 905 662 977
E-mail: bakosova.lucia@yahoo.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
IČO: 50 399 993
DIČ:1086593552
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK5909000000000512096667
Advokát nie je platcom DPH.

Práca advokáta často zahŕňa úkony mimo sídla kancelárie, preto je potrebné sa dopredu telefonicky resp. e-mailom objednať na osobnú konzultáciu.

Advokát Rožňava - Lucia Bakošová
Advokát, Šafárikova 20, Rožňava – Lucia Bakošová
Advokát Rožňava - Lucia Bakošová
Advokát, Šafárikova 20, Rožňava – Lucia Bakošová