Blog

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Advokátska kancelária ponúka rýchle a spoľahlivé riešenie zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra Slovenskej republiky vrátane právneho poradenstva o konečnom užívateľovi výhod, vypracovanie potrebnej dokumentácie a elektronický zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra SR,zaslanie potvrdenia o vykonaní zápisu do OR SR. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby zapísané […]